AD clo na usne z Číny

06.12.2012 22:46

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1153/2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz semišových usní s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009. Účinné od 7.12.2012.