AD clo na semišové usne z Číny

06.04.2019 19:31

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/297 z 20. februára 2019, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz semišových usní s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.