AD clo na rúry z RU, TR

18.02.2013 07:11

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 78/2013 ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitého príslušenstva na rúry a rúrky zo železa alebo z ocele s pôvodom v Rusku a Turecku. Účinné je od 30.1.2013.