AD clo na rúry z KR, MY skončí

18.02.2013 15:16

Európska komisiavydala oznámenie 2013/C 36/11 o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení na rúry a tvarovky zo železa pri dovoze z Kórei a Malajzie do EÚ, ktorých platnosť končí 17.10.2013.