AD clo na rúrky z HR, RU, UA

08.01.2013 07:52

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1269/2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 585/2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom v  Chorvátsku, Rusku a na Ukrajine na základe čiastočného predbežného preskúmania podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009. Toto nariadenie je účinném od 29.12.2012. Toto opatrenie sa vzťahuje na skupinu OAO TMK ako je uvedené priamo v texte nariadenia.