AD clo na elektródy z Číny

08.09.2019 12:11

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1267 z 26. júla 2019, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz volfrámových elektród s pôvodom v Čínskej İudovej republike po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podİa článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1036.