AD clo na bionaftu z USA

15.09.2015 20:51

Európska Komisia zaviedla na dovoz bionafty z USA a Kanady prijatím Vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 2015/1519 a 2015/1518 uloženie konečného vyrovnávacieho cla  na dovoz s pôvodom z USA v súlade s čl. 18 nariadenia Rady (ES) č. 597/2009 a čl. 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009.