AD clo na bioetanol z USA

28.02.2013 07:30

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 157/2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bioetanolu s pôvodom v Spojených štátoch amerických. Podrobné údaje  a prijaté opatrenia nájdete priamo v texte nariadenia aj so sadzbami.