Linky

Našou snahou je Vám sprístupniť web linky na jednom integrálnom mieste podľa ich rozčlenenia:

1) podľa rozsahu (národné - SK, komunitárne - EÚ, medzinárodné)

2) zoradené abecedne podľa názvov v slovenskom jazyku, ak je to možné

 

Postupne budeme pridávať nové zaujímavé weby súvisiace s colnou a daňovou tématikou.

V prípade, že máte podnet na zaujímavú web linku, pošlite nám Váš tip kontaktujte nás.