Colné a daňové poradenstvo C&D Services Trnava

Získate profesionálne odborné riešenia na colnú problematikuspotrebné dane, zahraničný obchod a logistiku. Benefity optimalizácie EXTRA/INTRA komunitárneho zahraničného obchodu a firemnej logistiky. Colný audit odhalí rezervy, identifikuje riziká, optimalizuje systém. Získate kontrolu a efektívne nastavenie procesov v systéme logistiky. Benefitmi statusu AEO získate prestíž a ďalšie výhody. Získate postavenie spoľahlivého, prevereného a bezpečného partnera v medzinárodnom logistickom reťazci. Vstúpte do TOP spoločnosti  na trhu v EÚ, získate zníženú záruku za colný dlh o 50 %, 30 % až na 0 %, odbúrate fyzické kontroly, zrýchlite dodanie tovaru. Bonusy pre Vás od nás: znalosť prostredia, procesov, postupov, colných predpisov; poradíme a poskytneme riešenia. Vyškolíme pracovníkov: kurz colného deklarantasemináre colnésemináre na spotrebné daneINTRASTATINCOTERMS 2010.

Termíny a témy najbližších odborných seminárov: 25.6. Colná problematika pre logistiku; 26.6. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov; 27.6. Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode; 2.7. Colná hodnota a colnotarifné zatriedenie; 3.7. Elektronická evidencia - predaj a distribúcia SBL; 4.7. Colná problematika pre logistiku; 9.7. Schválený hospodársky subjekt - AEO Certifikácia; 10.7. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu; 11.7. INTRASTAT-SK 2019 - viac než len štatistika; 16.7. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika; 17.7. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov; 18.7. Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode; 23.7. Dohovor CMR, nákladný list CMR; 24.7. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja; 25.7. INCOTERMS 2010 - medzinárodné obchodné doložky; 30.7. Colné konanie pri dovoze a vývoze; 31.7. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

Odborné semináre - aktuálne termíny     

Dňa                      JÚN 2019                                EUR   Kde
 
25.06. Colná problematika pre logistiku 120 € Trnava
26.06. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 120 € Trnava
27.06. Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode 120 € Trnava
 
Dňa       JÚL 2019                                    EUR Kde
 
02.07. Colná hodnota a colnotarifné zatriedenie tovaru 120 € Trnava
03.07. Elektronická evidencia - predaj a distribúcia SBL 120 € Trnava
04.07. Colná problematika pre logistiku 120 € Trnava
09.07. Schválený hospodársky subjekt - AEO Certifikácia 120 € Trnava
10.07. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu 120 € Trnava
11.07. INTRASTAT-SK 2019 - viac než len o štatistike 120 € Trnava
16.07. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika 120 € Trnava
17.07. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov  120 € Trnava
18.07. Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode 120 € Trnava
23.07. Dohovor CMR, nákladný list CMR, 120 € Trnava
24.07. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 120 € Trnava
25.07. INCOTERMS 2010 - medzinárodné obchodné doložky 120 € Trnava
30.07. Colné konanie pri dovoze a vývoze 120 € Trnava
31.07. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 120 € Trnava
 
Prihláste sa cez prihlasovací formulár v úvode webu  (nižšie)
otázky posielajte mailom na cdservices AT cdservices DOT sk (AT=zavináč, DOT=bodka) 

P R I H L Á Š K A

On line form pre odborné semináre, kurzy, školenia od C&D Services s.r.o. Trnava

20 % DOLU Z VAŠEJ SÚČASNEJ CENY ZA COLNÚ DEKLARÁCIU !!! PÁČI SA VÁM TO? KONTAKTUJTE NÁS, UŠETRÍTE PLUS ZÍSKATE + PROFESIONÁLNE PORADENSTVO A KONZULTÁCIE NON STOP + ODBORNÉ ŠKOLENIA VAŠICH PRACOVNÍKOV. A TO UŽ STOJÍ ZA TO!

Pôvod tovaru

Schvaleny hospodarsky subjektCertifikujte firmu ako tie, pre ktoré sme AEO Certifikát získali Smart Logistics AEO CertifikaciaSlovnaft AEO CertifikaciaBoge Elastmetall AEO Certifikacia cargo-partner SR AEO CertifikaciaDonghee AEO CertifikaciaZKW Krusovce AEO CeretifikaciaFM Slovenska AEO CertifikaciaFeminia Family AEO Certifikacia ZSSK Cargo Slovakia AEO Certifikacia  Hanon Systems Slovakia AEO Certifikácia

.

PILIERE COLNÉHO KONANIA 

sadzobné zatriedenie  colná hodnota  pôvod tovaruPiliere colného konania

C & D služby, s.r.o., IČO: 46450548 prešiel prísne ekonomické kritériá a získal prestížne ocenenie v podobe certifikovaného solventnosti. Toto ocenenie sa podarilo získať iba 9% podnikov na slovenský, dôveryhodný, seriózne, stabilné a splniť všetky svoje záväzky.
(Zdroj: Bisnode Slovensko s.r.o. a ekonomické správy, 02/19/2015)

C&D Services s.r.o. je zodpovedná a spoľahlivá značka. Plníme prísne ekonomické kritériá a sme držiteľom prestížneho ocenenia certifikácie solventnosti. Kritériá plní iba do 2% slovenských firiem, medzi ktoré patríme ako dôveryhodný, seriózny a stabilný obchodný partner. Patríme medzi firmy, ktoré si plnia všetky svoje záväzky (Bisnode Slovensko s.r.o., 01/2019).

C&D Services s.r.o. má pridelený Index daňovej spoľahlivosti. Miestne príslušný daňový úrad nám 7.12.2018 oznámil, že sme splnili kritériá týkajúce sa oprávnenosti na osobitné daňové režimy. Finančná správa nás zaradila medzi daňové subjekty, ktorým vzniklo oprávnenie na osobitné daňové režimy. Patríme medzi daňovo spoľahlivé subjeky, ktoré si plnia svoje daňové a odvodové povinnosti včas a riadne. 

Novinky

Prílohy elektronicky

14.06.2019 20:21
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_edovoz-prilohy-cv-elektron-ts/bc 11.6.2019 priniesla Finančná správa SR "prevratnú" novinku vo forme...

Add: "colné odbavenie"

30.04.2019 14:07
Pôvodne som neplánoval napísať článok k tejto téme, avšak to čo občas nájdem na webe ma vskutku pobaví, ale súčasne si kladiem otázku, či osoba, ktorá takú ponuku zverejní a sama...

Zmeny v GATT

13.04.2019 21:08
ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/485 5. marca 2019 o uzavretí príslušných dohôd podľa článku XXI Všeobecnej dohody o obchode so službami s Argentínou, Austráliou, Brazíliou, Kanadou, Čínou,...

Vyrovnávacie clo na bionaftu z Argentíny

13.04.2019 21:04
Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/244 z 11. februára 2019, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne (Ú. v. EÚ L 40,...

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/216

13.04.2019 20:59
Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/216 z 30. januára 2019 o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného...

Zmeny v smerniciach upravujúcich systém DPH a SPD v EÚ vo vzťahu k začleneniu nových území do colných a daňových území EÚ od 1.januára 2020

13.04.2019 20:51
Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione ďItalia a talianskych vôd jazera...

Zmeny Colného kódexu Únie od 1.januára 2020

13.04.2019 20:17
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/474 z 19. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie Nariadenie (EÚ) č....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Blog

New Union Customs Code and the implementing rules

13.10.2015 08:32
See below for English translation of the text in Slovak.  Nový Colný kódex Únie nadobudol účinnosť 1. novembra 2013 po jej schválení zo strany Európskeho...

CEP (Centrálny elektronický priečinok)

09.10.2015 10:55
Od júla 2015 zažívajú hospodárske subjekty stresové situácie pri nehlásených a nepredvídaných výpadkoch a plánovaných a vopred avizovaných technických odstávkach systému CEP...

Authorized economic operator (AEO)

25.01.2015 07:50
Klienti sa dopytujú na AEO po slovensky SHS, a na otázky týkajúce sa schváleného hospodárskeho subjektu. Rozsah dopytov je dosť rozmanitý, pričom sú viaceré smerované...
<< 1 | 2