Colné a daňové poradenstvo C&D Services Trnava

Získate profesionálne odborné riešenia na colnú problematiku, spotrebné dane, zahraničný obchod a logistiku. Benefity optimalizácie EXTRA/INTRA komunitárneho zahraničného obchodu a firemnej logistiky. Colný audit odhalí rezervy, identifikuje riziká, optimalizuje systém. Získate kontrolu a efektívne nastavenie procesov v systéme logistiky. Benefitmi statusu AEO získate prestíž a ďalšie výhody. Získate postavenie spoľahlivého, prevereného a bezpečného partnera v medzinárodnom logistickom reťazci. Vstúpte do TOP spoločnosti  na trhu v EÚ, získate zníženú záruku za colný dlh o 50 %, 30 % až na 0 %, odbúrate fyzické kontroly, zrýchlite dodanie tovaru. Bonusy pre Vás od nás: znalosť prostredia, procesov, postupov, colných predpisov; poradíme a poskytneme riešenia. Vyškolíme pracovníkov: kurz colného deklarantasemináre colnésemináre na spotrebné daneINTRASTATINCOTERMS 2010

Povod tovaru

Najbližšie odborné semináre: 15.4. BREXIT & COLNÉ POSTUPY; 16.4. Colné konanie pri dovoze a vývoze; 17.4. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja; 18.4. INCOTERMS 2010 - medzinárodné dodacie doložky; 23.4. Colnotarifné zatriedenie, postup, príklady, návody; 24.4. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov; 25.4. Colný kódex Únie a colné predpisy komplexne; 30.4. Colná problematika pre logistiku

Odborné semináre - aktuálne termíny     

Dňa                                           APRÍL 2019                            EUR Kde
02.04. Schválený hospodársky subjekt - AEO Certifikácia 120 € Trnava
03.04. Distribútor, predajca a spotrebiteľ pohonných látok 120 € Trnava
04.04. Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode 120 € Trnava
09.04. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika 120 € Trnava
10.04. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu 120 € Trnava
11.04. INTRASTAT-SK 2019 - viac než len o štatistike 120 € Trnava
15.04. BREXIT & COLNÉ POSTUPY   80 € Trnava
16.04. Colné konanie pri dovoze a vývoze 120 € Trnava
17.04 Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 120 € Trnava
18.04. INCOTERMS 2010 - medzinárodné dodacie doložky 120 € Trnava
23.04. Colnotarifné zatriedenie, postup, príklady, návody  120 € Trnava
24.04. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 120 € Trnava
25.04. Colný kódex Únie a colné predpisy komplexne 120 € Trnava
30.04. Colná problematika pre logistiku 120 €  Trnava
 
             Prihláste sa cez prihlasovací formulár na úvodnej stránke (nižšie).  
                        VIAC INFORMÁCIÍ  A  ĎALŠIE TERMÍNY NA ROK 2019
                 Vaše otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk

 

P R I H L Á Š K A

On line form pre odborné semináre, kurzy, školenia od C&D Services s.r.o. Trnava

Smart Logistics AEO CertifikaciaSlovnaft AEO CertifikaciaBoge Elastmetall AEO Certifikacia cargo-partner SR AEO CertifikaciaDonghee AEO CertifikaciaZKW Krusovce AEO CeretifikaciaFM Slovenska AEO CertifikaciaFeminia Family AEO Certifikacia ZSSK Cargo Slovakia AEO Certifikacia  Hanon Systems Slovakia AEO Certifikácia

.

certifikujte Vašu firmu ako naši partneri, pre ktorých sme AEO Certifikát získali 

Schvaleny hospodarsky subjekt

C & D služby, s.r.o., IČO: 46450548 prešiel prísne ekonomické kritériá a získal prestížne ocenenie v podobe certifikovaného solventnosti. Toto ocenenie sa podarilo získať iba 9% podnikov na slovenský, dôveryhodný, seriózne, stabilné a splniť všetky svoje záväzky.
(Zdroj: Bisnode Slovensko s.r.o. a ekonomické správy, 02/19/2015)

C&D Services s.r.o. je zodpovedná a spoľahlivá značka. Plníme prísne ekonomické kritériá a sme držiteľom prestížneho ocenenia certifikácie solventnosti. Kritériá plní iba do 2% slovenských firiem, medzi ktoré patríme ako dôveryhodný, seriózny a stabilný obchodný partner. Patríme medzi firmy, ktoré si plnia všetky svoje záväzky (Bisnode Slovensko s.r.o., 01/2019).

Máme pridelený Index daňovej spoľahlivosti - miestne príslušný daňový úrad nám 7.12.2018 oznámil, že sme splnili kritériá týkajúce sa oprávnenosti na osobitné daňové režimy. Finančná správa nás zaradila medzi daňové subjekty, ktorým vzniklo oprávnenie na osobitné daňové režimy. Patríme medzi daňovo spoľahlivé subjeky, ktoré si plnia svoje daňové a odvodové povinnosti včas a riadne. 

Novinky

Zmeny v GATT

13.04.2019 21:08
ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/485 5. marca 2019 o uzavretí príslušných dohôd podľa článku XXI Všeobecnej dohody o obchode so službami s Argentínou, Austráliou, Brazíliou, Kanadou, Čínou,...

Vyrovnávacie clo na bionaftu z Argentíny

13.04.2019 21:04
Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/244 z 11. februára 2019, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne (Ú. v. EÚ L 40,...

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/216

13.04.2019 20:59
Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/216 z 30. januára 2019 o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného...

Zmeny v smerniciach upravujúcich systém DPH a SPD v EÚ vo vzťahu k začleneniu nových území do colných a daňových území EÚ od 1.januára 2020

13.04.2019 20:51
Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione ďItalia a talianskych vôd jazera...

Zmeny Colného kódexu Únie od 1.januára 2020

13.04.2019 20:17
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/474 z 19. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie Nariadenie (EÚ) č....

Hraničné kontroly pri dovoze do EÚ

13.04.2019 20:09
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/478 zo 14. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o kategórie zásielok, ktoré sa majú...

BREXIT - predĺženie lehoty zo strany EÚ

13.04.2019 19:47
ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ RADY (EÚ) 2019/476 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 22. marca 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Blog

New Union Customs Code and the implementing rules

13.10.2015 08:32
See below for English translation of the text in Slovak.  Nový Colný kódex Únie nadobudol účinnosť 1. novembra 2013 po jej schválení zo strany Európskeho...

CEP (Centrálny elektronický priečinok)

09.10.2015 10:55
Od júla 2015 zažívajú hospodárske subjekty stresové situácie pri nehlásených a nepredvídaných výpadkoch a plánovaných a vopred avizovaných technických odstávkach...

Authorized economic operator (AEO)

25.01.2015 07:50
Klienti sa dopytujú na AEO po slovensky SHS, a na otázky týkajúce sa schváleného hospodárskeho subjektu. Rozsah dopytov je dosť rozmanitý, pričom sú viaceré...
<< 1 | 2