Colné a daňové poradenstvo C&D Services Trnava

Získate profesionálne odborné riešenia na colnú problematikuspotrebné dane, zahraničný obchod a logistiku. Benefity optimalizácie EXTRA/INTRA komunitárneho zahraničného obchodu a firemnej logistiky. Colný audit odhalí rezervy, identifikuje riziká, optimalizuje systém. Získate kontrolu a efektívne nastavenie procesov v systéme logistiky. Benefitmi statusu AEO získate prestíž a ďalšie výhody. Získate postavenie spoľahlivého, prevereného a bezpečného partnera v medzinárodnom logistickom reťazci. Vstúpte do TOP spoločnosti  na trhu v EÚ, získate zníženú záruku za colný dlh o 50 %, 30 % až na 0 %, odbúrate fyzické kontroly, zrýchlite dodanie tovaru. Bonusy pre Vás od nás: znalosť prostredia, procesov, postupov, colných predpisov; poradíme a poskytneme riešenia. Vyškolíme pracovníkov: kurz colného deklarantasemináre colnésemináre na spotrebné daneINTRASTATINCOTERMS 2010.

Termíny a témy najbližších odborných seminárov: 13.-15.8. Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta; 20.8. Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity; 21.8. INTRASTAT-SK 2019 - viac než len štatistika; 22.8. Colný kódex Únie a colné predpisy komplexne; 27.8. INCOTERMS 2010 - medzinárodné obchodné doložky; 28.8. Elektronická evidencia - predaj a distribúcia SBL.

Odborné semináre - aktuálne termíny     

Dňa                        AUGUST 2019                            EUR    Kde
 
01.08 Colné konanie pri dovoze a vývoze 120 € Trnava
08.08. Dohovor CMR, nákladný list CMR, 120 € Trnava
13.-15.8. Základný odborný colný kurz-minimum colného deklaranta 450 € Trnava
20.08. Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity 120 € Trnava
21.08. INTRASTAT-SK 2019 - viac než len o štatistike 120 € Trnava
22.08. Colný kódex Únie a colné predpisy komplexne 120 € Trnava
27.08. INCOTERMS 2010 - medzinárodné obchodné doložky 120 € Trnava
28.08. Elektronická evidencia - predaj a distribúcia SBL 120 € Trnava
 
Prihláste sa cez prihlasovací formulár v úvode webu  (nižšie)
otázky posielajte mailom na cdservices AT cdservices DOT sk (AT=zavináč, DOT=bodka) 

P R I H L Á Š K A

On line form pre odborné semináre, kurzy, školenia od C&D Services s.r.o. Trnava

20 % DOLU Z VAŠEJ SÚČASNEJ CENY ZA COLNÚ DEKLARÁCIU !!! PÁČI SA VÁM TO? KONTAKTUJTE NÁS, UŠETRÍTE PLUS ZÍSKATE + PROFESIONÁLNE PORADENSTVO A KONZULTÁCIE NON STOP + ODBORNÉ ŠKOLENIA VAŠICH PRACOVNÍKOV. A TO UŽ STOJÍ ZA TO!

Pôvod tovaru

Schvaleny hospodarsky subjektCertifikujte firmu ako tie, pre ktoré sme AEO Certifikát získali Smart Logistics AEO CertifikaciaSlovnaft AEO CertifikaciaBoge Elastmetall AEO Certifikacia cargo-partner SR AEO CertifikaciaDonghee AEO CertifikaciaZKW Krusovce AEO CeretifikaciaFM Slovenska AEO CertifikaciaFeminia Family AEO Certifikacia ZSSK Cargo Slovakia AEO Certifikacia  Hanon Systems Slovakia AEO Certifikácia

.

sadzobné zatriedenie  colná hodnota  pôvod tovaru

Piliere colného konania

Pevné piliere na ktorých je postavené colné konanie. Znalosti, ktoré otvárajú dvere zahraničného obchodu dokorán.    

C & D služby, s.r.o., IČO: 46450548 prešiel prísne ekonomické kritériá a získal prestížne ocenenie v podobe certifikovaného solventnosti. Toto ocenenie sa podarilo získať iba 9% podnikov na slovenský, dôveryhodný, seriózne, stabilné a splniť všetky svoje záväzky.
(Zdroj: Bisnode Slovensko s.r.o. a ekonomické správy, 02/19/2015)

C&D Services s.r.o. je zodpovedná a spoľahlivá značka. Plníme prísne ekonomické kritériá a sme držiteľom prestížneho ocenenia certifikácie solventnosti. Kritériá plní iba do 2% slovenských firiem, medzi ktoré patríme ako dôveryhodný, seriózny a stabilný obchodný partner. Patríme medzi firmy, ktoré si plnia všetky svoje záväzky (Bisnode Slovensko s.r.o., 01/2019).

C&D Services s.r.o. má pridelený Index daňovej spoľahlivosti. Miestne príslušný daňový úrad nám 7.12.2018 oznámil, že sme splnili kritériá týkajúce sa oprávnenosti na osobitné daňové režimy. Finančná správa nás zaradila medzi daňové subjekty, ktorým vzniklo oprávnenie na osobitné daňové režimy. Patríme medzi daňovo spoľahlivé subjeky, ktoré si plnia svoje daňové a odvodové povinnosti včas a riadne. 

Novinky

Obchod s drevom EÚ-Vietnam

08.07.2019 18:54
ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/854 z 15.apríla 2019 o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva,...

AD clo na hliníkové fólie z Číny

08.07.2019 18:42
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/915 zo 4. júna 2019, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a...

Termín ukončenia AD CLA na výrobky, prešetrovacie konania

04.07.2019 17:42
Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení  (2019/C 165/03) Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení...

Zlepšenie fungovania dohôd o voľnom obchode

04.07.2019 17:37
Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Úloha domácich poradných skupín pri monitorovaní vykonávania dohôd o voľnom obchode (prieskumné stanovisko na žiadosť...

Podnety k reforme WTO

04.07.2019 17:34
Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Reforma WTO s cieľom prispôsobiť sa vývoju svetového obchodu (stanovisko z vlastnej iniciatívy) (2019/C 159/03)

Zóna EURMED - diagonálna kumulácia

04.07.2019 17:30
Oznámenie Komisie o uplatňovaní Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu alebo protokolov o pravidlách pôvodu, ktorými sa stanovuje diagonálna...

Zmena vo vysvetlivkách ku kombinovanej nomenklatúre

04.07.2019 17:27
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (2019/C 157/04) - Na strane 221 sa vkladajú tieto vysvetlivky k podpoložkám „4202 91 až 4202 99...

Dohoda medzi ACP krajinami a EÚ - prechodné obdobie do prijatia novej dohody

04.07.2019 17:20
ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/895 z 22. mája 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade ministrov AKT – EÚ, pokiaľ ide o delegovanie právomocí na Výbor veľvyslancov...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Blog

Slovak e-Import (SeI)

14.04.2016 18:31
See below for English translation of the text in Slovak.  Nezadržateľne sa blíži magický dátum na ktorý sú upreté pohľady všetkých zainteresovaných hospodárskych subjektov,...

New Union Customs Code and the implementing rules

13.10.2015 08:32
See below for English translation of the text in Slovak.  Nový Colný kódex Únie nadobudol účinnosť 1. novembra 2013 po jej schválení zo strany Európskeho  parlamentu 20....

CEP (Centrálny elektronický priečinok)

09.10.2015 10:55
Od júla 2015 zažívajú hospodárske subjekty stresové situácie pri nehlásených a nepredvídaných výpadkoch a plánovaných a vopred avizovaných technických odstávkach systému CEP...

Authorized economic operator (AEO)

25.01.2015 07:50
Klienti sa dopytujú na AEO po slovensky SHS, a na otázky týkajúce sa schváleného hospodárskeho subjektu. Rozsah dopytov je dosť rozmanitý, pričom sú viaceré smerované konkrétnejšie....
<< 1 | 2