Colné a daňové poradenstvo C&D Services Trnava

Získate profesionálne odborné riešenia na colnú problematiku, spotrebné dane, zahraničný obchod a logistiku. Benefity optimalizácie EXTRA/INTRA komunitárneho zahraničného obchodu a firemnej logistiky. Colný audit odhalí rezervy, identifikuje riziká, optimalizuje systém. Získate kontrolu a efektívne nastavenie procesov v systéme logistiky. Benefitmi statusu AEO získate prestíž a ďalšie výhody. Získate postavenie spoľahlivého, prevereného a bezpečného partnera v medzinárodnom logistickom reťazci. Vstúpte do TOP spoločnosti  na trhu v EÚ, získate zníženú záruku za colný dlh o 50 %, 30 % až na 0 %, odbúrate fyzické kontroly, zrýchlite dodanie tovaru. Bonusy pre Vás od nás: znalosť prostredia, procesov, postupov, colných predpisov; poradíme a poskytneme riešenia. Vyškolíme pracovníkov: kurz colného deklarantasemináre colnésemináre na spotrebné daneINTRASTATINCOTERMS 2010

Povod tovaru

Najbližšie odborné semináre: 12.3 Colné právo EÚ a SR; 13.3. Zákon o SPD z minerálneho oleja; 14.3. Colné konanie pri dovoze a vývoze; 19.3. BREXIT & COLNÉ POSTUPY; 20.3. Zákon o SPD z alkoholických nápojov; 21.3. INCOTERMS 2010 - medzinárodné dodacie doložky; 25.3. BREXIT & COLNÉ POSTUPY; 26.- 28.3. Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta

Odborné semináre - aktuálne termíny     

Dňa                                           MAREC 2019                            EUR           Kde
12.03. Colné právo EÚ a SR  120   Trnava
13.03. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja   120  Trnava
14.03. Colné konanie pri dovoze a vývoze   120  Trnava
19.03. BREXIT & COLNÉ POSTUPY    80 Bratislava
19.03. Colná hodnota a colnotarifné zatriedenie   120 Trnava
20.03. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov    120  Trnava
21.03. INCOTERMS 2010 - medzinárodné dodacie doložky   120  Trnava
25.03. BREXIT & COLNÉ POSTUPY    80  Trnava
26.-28.03. Základný odborný colný kurz-minimum colného deklaranta   450  Trnava
 
             Prihláste sa cez prihlasovací formulár na úvodnej stránke (nižšie).  
                        VIAC INFORMÁCIÍ  A  ĎALŠIE TERMÍNY NA ROK 2019
                 Vaše otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk

P R I H L Á Š K A

On line form pre odborné semináre, kurzy, školenia od C&D Services s.r.o. Trnava

Smart Logistics AEO CertifikaciaSlovnaft AEO CertifikaciaBoge Elastmetall AEO Certifikacia cargo-partner SR AEO CertifikaciaDonghee AEO CertifikaciaZKW Krusovce AEO CeretifikaciaFM Slovenska AEO CertifikaciaFeminia Family AEO Certifikacia ZSSK Cargo Slovakia AEO Certifikacia  Hanon Systems Slovakia AEO Certifikácia

.

certifikujte Vašu firmu ako naši partneri, pre ktorých sme AEO Certifikát získali 

Schvaleny hospodarsky subjekt

C & D služby, s.r.o., IČO: 46450548 prešiel prísne ekonomické kritériá a získal prestížne ocenenie v podobe certifikovaného solventnosti. Toto ocenenie sa podarilo získať iba 9% podnikov na slovenský, dôveryhodný, seriózne, stabilné a splniť všetky svoje záväzky.
(Zdroj: Bisnode Slovensko s.r.o. a ekonomické správy, 02/19/2015)

C&D Services s.r.o. je zodpovedná a spoľahlivá značka. Plníme prísne ekonomické kritériá a sme držiteľom prestížneho ocenenia certifikácie solventnosti. Kritériá plní iba do 2% slovenských firiem, medzi ktoré patríme ako dôveryhodný, seriózny a stabilný obchodný partner. Patríme medzi firmy, ktoré si plnia všetky svoje záväzky (Bisnode Slovensko s.r.o., 01/2019).

Máme pridelený Index daňovej spoľahlivosti - miestne príslušný daňový úrad nám 7.12.2018 oznámil, že sme splnili kritériá týkajúce sa oprávnenosti na osobitné daňové režimy. Finančná správa nás zaradila medzi daňové subjekty, ktorým vzniklo oprávnenie na osobitné daňové režimy. Patríme medzi daňovo spoľahlivé subjeky, ktoré si plnia svoje daňové a odvodové povinnosti včas a riadne. 

Novinky

Obchod s tovarom na účely trestu smrti, mučenia, krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania

08.02.2019 05:53
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/125 zo 16. januára 2019 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské...

Kvóty na hydinové mäso z CN

08.02.2019 05:45
Došlo k podpisu dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v súvislosti s konaním DS492 Európska únia — opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité...

Zmena Protokolu 1 Dohody EÚ-UA

26.01.2019 17:55
ROZHODNUTIE PODVÝBORU EÚ A UKRAJINY PRE CLÁ č. 1/2018 z 21. novembra 2018, ktorým sa nahrádza Protokol I k Dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou týkajúci sa vymedzenia pojmu „výrobky s...

CLÁ na elektr. bicykle z CN

26.01.2019 17:12
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/72 zo 17. januára 2019, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz elektrických bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.  Viac...

Aplikácia Dohody EÚ-ACP

26.01.2019 17:05
Európska únia vydala Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane Európska...

AD clo na AL radiátory z CN

26.01.2019 16:49
V novembri 2012 Rada EÚ po antidumpingovom prešetrovaní (ďalej len „pôvodné prešetrovanie“) uložila vykonávacím nariadením EÚ č. 1039/2012 (2) (ďalej len „konečné nariadenie“) konečné...

Zrušenie Poľskej ZIN na 2833 11 00

26.01.2019 16:39
Rozhodnutie týkajúce sa záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ)  PL PL-WIT-2016-00758 uvedené v prílohe obsahuje nomenklatúrne zatriedenie nezlučiteľné s kombinovanou...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Blog

Koho podvody sa kryjú?

26.01.2019 18:31
Výňatok z osobitnej správy k dovozným postupom, ktorá obsahuje nedostatky v právnom rámci a neúčinné vykonávanie ovplyvňujú finančné záujmy EÚ  (podľa článku...

Ľudia z konca sveta...

20.01.2018 10:25
Utíchol silvestrovský rik a život sa pomaličky navrátil do obvyklých starostí každodenného života. Práve začiatkom roka som naštartoval auto a vybral som sa naprieč...

AEO / local taxes: one Union + one rules = differential treatment?

19.06.2016 19:35
    A definition of customs legislation is included in Article 5 (2) UCC. "Taxation rules" is to be understood in a broader perspective, not only...

AEO slovak way

05.06.2016 11:53
See below for English translation of the text in Slovak.  Okrem iných vyžaduje Colný úrad Žilina ako jednu z povinných príloh k žiadosti o povolenie AEO i...

Slovak e-Import (SeI)

14.04.2016 18:31
See below for English translation of the text in Slovak.  Nezadržateľne sa blíži magický dátum na ktorý sú upreté pohľady všetkých zainteresovaných...

New Union Customs Code and the implementing rules

13.10.2015 08:32
See below for English translation of the text in Slovak.  Nový Colný kódex Únie nadobudol účinnosť 1. novembra 2013 po jej schválení zo strany Európskeho...
1 | 2 >>