Colné a daňové poradenstvo C&D Services Trnava

Získate profesionálne odborné riešenia na colnú problematikuspotrebné dane, zahraničný obchod a logistiku. Benefity optimalizácie EXTRA/INTRA komunitárneho zahraničného obchodu a firemnej logistiky. Colný audit odhalí rezervy, identifikuje riziká, optimalizuje systém. Získate kontrolu a efektívne nastavenie procesov v systéme logistiky. Benefitmi statusu AEO získate prestíž a ďalšie výhody. Získate postavenie spoľahlivého, prevereného a bezpečného partnera v medzinárodnom logistickom reťazci. Vstúpte do TOP spoločnosti  na trhu v EÚ, získate zníženú záruku za colný dlh o 50 %, 30 % až na 0 %, odbúrate fyzické kontroly, zrýchlite dodanie tovaru. Bonusy pre Vás od nás: znalosť prostredia, procesov, postupov, colných predpisov; poradíme a poskytneme riešenia. Vyškolíme pracovníkov: kurz colného deklarantasemináre colnésemináre na spotrebné daneINTRASTATINCOTERMS 2010.

Termíny a témy najbližších odborných seminárov: 13.-15.8. Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta; 20.8. Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity; 21.8. INTRASTAT-SK 2019 - viac než len štatistika; 22.8. Colný kódex Únie a colné predpisy komplexne; 27.8. INCOTERMS 2010 - medzinárodné obchodné doložky; 28.8. Elektronická evidencia - predaj a distribúcia SBL.

Odborné semináre - aktuálne termíny     

Dňa                        AUGUST 2019                            EUR    Kde
 
01.08 Colné konanie pri dovoze a vývoze 120 € Trnava
08.08. Dohovor CMR, nákladný list CMR, 120 € Trnava
13.-15.8. Základný odborný colný kurz-minimum colného deklaranta 450 € Trnava
20.08. Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity 120 € Trnava
21.08. INTRASTAT-SK 2019 - viac než len o štatistike 120 € Trnava
22.08. Colný kódex Únie a colné predpisy komplexne 120 € Trnava
27.08. INCOTERMS 2010 - medzinárodné obchodné doložky 120 € Trnava
28.08. Elektronická evidencia - predaj a distribúcia SBL 120 € Trnava
 
Prihláste sa cez prihlasovací formulár v úvode webu  (nižšie)
otázky posielajte mailom na cdservices AT cdservices DOT sk (AT=zavináč, DOT=bodka) 

P R I H L Á Š K A

On line form pre odborné semináre, kurzy, školenia od C&D Services s.r.o. Trnava

20 % DOLU Z VAŠEJ SÚČASNEJ CENY ZA COLNÚ DEKLARÁCIU !!! PÁČI SA VÁM TO? KONTAKTUJTE NÁS, UŠETRÍTE PLUS ZÍSKATE + PROFESIONÁLNE PORADENSTVO A KONZULTÁCIE NON STOP + ODBORNÉ ŠKOLENIA VAŠICH PRACOVNÍKOV. A TO UŽ STOJÍ ZA TO!

Pôvod tovaru

Schvaleny hospodarsky subjektCertifikujte firmu ako tie, pre ktoré sme AEO Certifikát získali Smart Logistics AEO CertifikaciaSlovnaft AEO CertifikaciaBoge Elastmetall AEO Certifikacia cargo-partner SR AEO CertifikaciaDonghee AEO CertifikaciaZKW Krusovce AEO CeretifikaciaFM Slovenska AEO CertifikaciaFeminia Family AEO Certifikacia ZSSK Cargo Slovakia AEO Certifikacia  Hanon Systems Slovakia AEO Certifikácia

.

sadzobné zatriedenie  colná hodnota  pôvod tovaru

Piliere colného konania

Pevné piliere na ktorých je postavené colné konanie. Znalosti, ktoré otvárajú dvere zahraničného obchodu dokorán.    

C & D služby, s.r.o., IČO: 46450548 prešiel prísne ekonomické kritériá a získal prestížne ocenenie v podobe certifikovaného solventnosti. Toto ocenenie sa podarilo získať iba 9% podnikov na slovenský, dôveryhodný, seriózne, stabilné a splniť všetky svoje záväzky.
(Zdroj: Bisnode Slovensko s.r.o. a ekonomické správy, 02/19/2015)

C&D Services s.r.o. je zodpovedná a spoľahlivá značka. Plníme prísne ekonomické kritériá a sme držiteľom prestížneho ocenenia certifikácie solventnosti. Kritériá plní iba do 2% slovenských firiem, medzi ktoré patríme ako dôveryhodný, seriózny a stabilný obchodný partner. Patríme medzi firmy, ktoré si plnia všetky svoje záväzky (Bisnode Slovensko s.r.o., 01/2019).

C&D Services s.r.o. má pridelený Index daňovej spoľahlivosti. Miestne príslušný daňový úrad nám 7.12.2018 oznámil, že sme splnili kritériá týkajúce sa oprávnenosti na osobitné daňové režimy. Finančná správa nás zaradila medzi daňové subjekty, ktorým vzniklo oprávnenie na osobitné daňové režimy. Patríme medzi daňovo spoľahlivé subjeky, ktoré si plnia svoje daňové a odvodové povinnosti včas a riadne. 

Novinky

Dohoda medzi ACP krajinami a EÚ - prechodné obdobie do prijatia novej dohody

04.07.2019 17:20
ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/895 z 22. mája 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade ministrov AKT – EÚ, pokiaľ ide o delegovanie právomocí na Výbor veľvyslancov...

Zmeny v reštriktívnych opatreniach proti Iránu

04.07.2019 17:17
ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2019/870 z 27. mája 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

Oprava Delegovaného nariadenia 2015/2446 k Colnému kódexu Únie

04.07.2019 17:10
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/841 zo 14. marca 2019, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho...

Zrušenie AD cla na bioetanol z USA

04.07.2019 16:54
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/765 zo 14. mája 2019, ktorým sa na základe revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho...

AD clo na výrobky z ocele pôvodom z Číny

04.07.2019 16:45
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/687 z 2. mája 2019, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady...

Prílohy elektronicky

14.06.2019 20:21
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_edovoz-prilohy-cv-elektron-ts/bc 11.6.2019 priniesla Finančná správa SR "prevratnú" novinku vo forme...

Add: "colné odbavenie"

30.04.2019 14:07
Pôvodne som neplánoval napísať článok k tejto téme, avšak to čo občas nájdem na webe ma vskutku pobaví, ale súčasne si kladiem otázku, či osoba, ktorá takú ponuku zverejní a sama...

Zmeny v GATT

13.04.2019 21:08
ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/485 5. marca 2019 o uzavretí príslušných dohôd podľa článku XXI Všeobecnej dohody o obchode so službami s Argentínou, Austráliou, Brazíliou, Kanadou, Čínou,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Blog

Elektronická komunikácia po slovensky

11.04.2019 17:56
už ako sa vraví "Na Slovensku je to tak..." ...nuž a ako teda. Tak vlastná empirická skúsenosť môjho kolegu. Najrpv bol problém, že je občanom iného členského štátu, čo na tom, že...

Koho podvody sa kryjú?

26.01.2019 18:31
Výňatok z osobitnej správy k dovozným postupom, ktorá obsahuje nedostatky v právnom rámci a neúčinné vykonávanie ovplyvňujú finančné záujmy EÚ  (podľa článku 287 ods. 4 druhého...

Ľudia z konca sveta...

20.01.2018 10:25
Utíchol silvestrovský rik a život sa pomaličky navrátil do obvyklých starostí každodenného života. Práve začiatkom roka som naštartoval auto a vybral som sa naprieč celým naším...

AEO / local taxes: one Union + one rules = differential treatment?

19.06.2016 19:35
    A definition of customs legislation is included in Article 5 (2) UCC. "Taxation rules" is to be understood in a broader perspective, not only those taxes...

AEO slovak way

05.06.2016 11:53
See below for English translation of the text in Slovak.  Okrem iných vyžaduje Colný úrad Žilina ako jednu z povinných príloh k žiadosti o povolenie AEO i čestné vyhlásenia...

Slovak e-Import (SeI)

14.04.2016 18:31
See below for English translation of the text in Slovak.  Nezadržateľne sa blíži magický dátum na ktorý sú upreté pohľady všetkých zainteresovaných hospodárskych subjektov,...
1 | 2 >>