Colné a daňové poradenstvo C&D Services Trnava

Získate profesionálne odborné riešenia na colnú problematiku, spotrebné dane, zahraničný obchod a logistiku. Benefity optimalizácie EXTRA/INTRA komunitárneho zahraničného obchodu a firemnej logistiky. Colný audit odhalí rezervy, identifikuje riziká, optimalizuje systém. Získate kontrolu a efektívne nastavenie procesov v systéme logistiky. Benefitmi statusu AEO získate prestíž a ďalšie výhody. Získate postavenie spoľahlivého, prevereného a bezpečného partnera v medzinárodnom logistickom reťazci. Vstúpte do TOP spoločnosti  na trhu v EÚ, získate zníženú záruku za colný dlh o 50 %, 30 % až na 0 %, odbúrate fyzické kontroly, zrýchlite dodanie tovaru. Bonusy pre Vás od nás: znalosť prostredia, procesov, postupov, colných predpisov; poradíme a poskytneme riešenia. Vyškolíme pracovníkov: kurz colného deklarantasemináre colnésemináre na spotrebné daneINTRASTATINCOTERMS 2010

20 % DOLU Z VAŠEJ SÚČASNEJ CENY ZA COLNÚ DEKLARÁCIU !!! PÁČI SA VÁM TO? KONTAKTUJTE NÁS, UŠETRÍTE PLUS ZÍSKATE + PROFESIONÁLNE PORADENSTVO A KONZULTÁCIE NON STOP + ODBORNÉ ŠKOLENIA VAŠICH PRACOVNÍKOV. A TO UŽ STOJÍ ZA TO!

Povod tovaru

Odborné semináre - aktuálne termíny     

Dňa     MÁJ 2019                            EUR Kde
02.05. INTRASTAT-SK 2019 - viac než len o štatistike 120  Trnava
07.05. Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity 120 € Trnava
09.05. Kontrola exportu položiek s dvojakým použitím 120 € Trnava
14.05. Práva a povinnosti deklaranta 120 € Trnava
15.05. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 120 € Trnava
16.05. Pravidlá pôvodu - Level 3 - Dodávateľské vyhlásenia 120 € Trnava
21.05. BREXIT & COLNÉ POSTUPY   80 € Bratislava
21.05. INCOTERMS 2010 - medzinárodné dodacie doložky 120 € Trnava
22.05. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu 120 € Trnava
23.05. Colná problematika pre logistiku 120 € Trnava
28.05. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika 120 € Trnava
29.05. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 120 € Trnava
30.05. Schválený hospodársky subjekt - AEO Certifikácia 120 € Trnava
 
Prihláste sa cez prihlasovací formulár nižšie  
otázky posielajte mailom na cdservices(zavináč)cdservices.sk
Termíny a témy najbližších seminárov: 2.5. INTRASTAT-SK 2019; 7.5. Colné kontroly, kontroly po prepustení; 9.5. Kontrola exportu položiek s dvojakým použitím; 14.5. Práva a povinnosti deklaranta; 15.5. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja; 16.5. Pravidlá pôvodu-Level 3 - Dodávateľské vyhlásenia; 21.5. BREXIT & COLNÉ POSTUPY - Bratislava; 21.5. Incoterms 2010 - Trnava; 22.5. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu; 23.5. Colná problematika pre logistiku; 28.5. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika; 29.5. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov; 30.5. Schválený hospodársky subjekt - AEO Certifikácia

P R I H L Á Š K A

On line form pre odborné semináre, kurzy, školenia od C&D Services s.r.o. Trnava

Smart Logistics AEO CertifikaciaSlovnaft AEO CertifikaciaBoge Elastmetall AEO Certifikacia cargo-partner SR AEO CertifikaciaDonghee AEO CertifikaciaZKW Krusovce AEO CeretifikaciaFM Slovenska AEO CertifikaciaFeminia Family AEO Certifikacia ZSSK Cargo Slovakia AEO Certifikacia  Hanon Systems Slovakia AEO Certifikácia

.

Certifikujte firmu ako tie, pre ktoré sme AEO Certifikát získali 

Schvaleny hospodarsky subjekt

PILIERE COLNÉHO KONANIA 

sadzobné zatriedenie  colná hodnota  pôvod tovaruPiliere colného konania

C & D služby, s.r.o., IČO: 46450548 prešiel prísne ekonomické kritériá a získal prestížne ocenenie v podobe certifikovaného solventnosti. Toto ocenenie sa podarilo získať iba 9% podnikov na slovenský, dôveryhodný, seriózne, stabilné a splniť všetky svoje záväzky.
(Zdroj: Bisnode Slovensko s.r.o. a ekonomické správy, 02/19/2015)

C&D Services s.r.o. je zodpovedná a spoľahlivá značka. Plníme prísne ekonomické kritériá a sme držiteľom prestížneho ocenenia certifikácie solventnosti. Kritériá plní iba do 2% slovenských firiem, medzi ktoré patríme ako dôveryhodný, seriózny a stabilný obchodný partner. Patríme medzi firmy, ktoré si plnia všetky svoje záväzky (Bisnode Slovensko s.r.o., 01/2019).

C&D Services s.r.o. má pridelený Index daňovej spoľahlivosti. Miestne príslušný daňový úrad nám 7.12.2018 oznámil, že sme splnili kritériá týkajúce sa oprávnenosti na osobitné daňové režimy. Finančná správa nás zaradila medzi daňové subjekty, ktorým vzniklo oprávnenie na osobitné daňové režimy. Patríme medzi daňovo spoľahlivé subjeky, ktoré si plnia svoje daňové a odvodové povinnosti včas a riadne. 

Novinky

Globálny program SAFE

25.04.2012 20:19
Svetová colná organizácia v spolupráci s colnými správami a regionálnymi združeniami neustále napreduje v presadzovaní štandardov zavedených v rámci programu SAFE a to nielen v...

EK k vývoju colnej únie

25.04.2012 19:58
Európska komisia zverejnila správu o pokroku o stratégii vývoja colnej únie, ktorú predložila Európskej Rade a Európskemu parlamentu. Správa hovorí o situácií v rokoch 2008-2013,...

Databázy EK

24.04.2012 16:37
Chcete zistiť, či zásielka s tovarom, ktorý ste vyvážali mimo EÚ bola vyvezená a kedy? Potrebujete overiť IČ DPH Vášho obchodného partnera z členských štátov EÚ? Hľadáte informácie k...

FORM B - textil, obuv

16.04.2012 17:38
S ohľadom na povinnosť predkladať dôkaz o pôvode pri prepúšťaní textilných výrobkov triedy XI do voľného obehu v Spoločenstve podľa nariadenia Rady (ES) č 1541/98 možno okrem dôkazov...

Pravidlá pôvodu - odchýlky

16.04.2012 17:34
Dňa 12.4.2012 bolo v Úradnom vestníku EÚ č L 102 zverejnené VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE zo 4. apríla 2012, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/603/ES, 2008/691/ES a 2008/751/ES,...

Veterina v TARICu

07.04.2012 12:05
Na základe požiadaviek členských štátov Európská Komisa, DG TAXUD integrovala problematiku veterinárnych kontrol s ohľadom na predkladanie Spoločného veterineho vstupného dokladu do...

Nárast obchodu EÚ-Kórea

06.04.2012 12:28
Obchod s tovarom s Južnou Kóreou vzrástol za posledné desaťročie, pričom rýchlejšie pri dovoze. Vývoz EÚ do Južnej Kórey sa takmer zdvojnásobil v období 2000 až 2011 zo 17...
<< 47 | 48 | 49 | 50 | 51 >>

Blog

Elektronická komunikácia po slovensky

11.04.2019 17:56
už ako sa vraví "Na Slovensku je to tak..." ...nuž a ako teda. Tak vlastná empirická skúsenosť môjho kolegu. Najrpv bol problém, že je občanom iného členského štátu, čo na tom, že EÚ...

Koho podvody sa kryjú?

26.01.2019 18:31
Výňatok z osobitnej správy k dovozným postupom, ktorá obsahuje nedostatky v právnom rámci a neúčinné vykonávanie ovplyvňujú finančné záujmy EÚ  (podľa článku 287 ods. 4 druhého...

Ľudia z konca sveta...

20.01.2018 10:25
Utíchol silvestrovský rik a život sa pomaličky navrátil do obvyklých starostí každodenného života. Práve začiatkom roka som naštartoval auto a vybral som sa naprieč celým naším...

AEO / local taxes: one Union + one rules = differential treatment?

19.06.2016 19:35
    A definition of customs legislation is included in Article 5 (2) UCC. "Taxation rules" is to be understood in a broader perspective, not only those taxes...

AEO slovak way

05.06.2016 11:53
See below for English translation of the text in Slovak.  Okrem iných vyžaduje Colný úrad Žilina ako jednu z povinných príloh k žiadosti o povolenie AEO i čestné vyhlásenia...

Slovak e-Import (SeI)

14.04.2016 18:31
See below for English translation of the text in Slovak.  Nezadržateľne sa blíži magický dátum na ktorý sú upreté pohľady všetkých zainteresovaných hospodárskych subjektov,...
1 | 2 >>