Colné a daňové poradenstvo C&D Services Trnava

Získate profesionálne odborné riešenia na colnú problematikuspotrebné dane, zahraničný obchod a logistiku. Benefity optimalizácie EXTRA/INTRA komunitárneho zahraničného obchodu a firemnej logistiky. Colný audit odhalí rezervy, identifikuje riziká, optimalizuje systém. Získate kontrolu a efektívne nastavenie procesov v systéme logistiky. Benefitmi statusu AEO získate prestíž a ďalšie výhody. Získate postavenie spoľahlivého, prevereného a bezpečného partnera v medzinárodnom logistickom reťazci. Vstúpte do TOP spoločnosti  na trhu v EÚ, získate zníženú záruku za colný dlh o 50 %, 30 % až na 0 %, odbúrate fyzické kontroly, zrýchlite dodanie tovaru. Bonusy pre Vás od nás: znalosť prostredia, procesov, postupov, colných predpisov; poradíme a poskytneme riešenia. Vyškolíme pracovníkov: kurz colného deklarantasemináre colnésemináre na spotrebné daneINTRASTATINCOTERMS 2010.

Termíny a témy najbližších odborných seminárov: 25.6. Colná problematika pre logistiku; 26.6. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov; 27.6. Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode; 2.7. Colná hodnota a colnotarifné zatriedenie; 3.7. Elektronická evidencia - predaj a distribúcia SBL; 4.7. Colná problematika pre logistiku; 9.7. Schválený hospodársky subjekt - AEO Certifikácia; 10.7. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu; 11.7. INTRASTAT-SK 2019 - viac než len štatistika; 16.7. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika; 17.7. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov; 18.7. Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode; 23.7. Dohovor CMR, nákladný list CMR; 24.7. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja; 25.7. INCOTERMS 2010 - medzinárodné obchodné doložky; 30.7. Colné konanie pri dovoze a vývoze; 31.7. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

Odborné semináre - aktuálne termíny     

Dňa                      JÚN 2019                                EUR   Kde
 
25.06. Colná problematika pre logistiku 120 € Trnava
26.06. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 120 € Trnava
27.06. Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode 120 € Trnava
 
Dňa       JÚL 2019                                    EUR Kde
 
02.07. Colná hodnota a colnotarifné zatriedenie tovaru 120 € Trnava
03.07. Elektronická evidencia - predaj a distribúcia SBL 120 € Trnava
04.07. Colná problematika pre logistiku 120 € Trnava
09.07. Schválený hospodársky subjekt - AEO Certifikácia 120 € Trnava
10.07. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu 120 € Trnava
11.07. INTRASTAT-SK 2019 - viac než len o štatistike 120 € Trnava
16.07. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika 120 € Trnava
17.07. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov  120 € Trnava
18.07. Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode 120 € Trnava
23.07. Dohovor CMR, nákladný list CMR, 120 € Trnava
24.07. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 120 € Trnava
25.07. INCOTERMS 2010 - medzinárodné obchodné doložky 120 € Trnava
30.07. Colné konanie pri dovoze a vývoze 120 € Trnava
31.07. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 120 € Trnava
 
Prihláste sa cez prihlasovací formulár v úvode webu  (nižšie)
otázky posielajte mailom na cdservices AT cdservices DOT sk (AT=zavináč, DOT=bodka) 

P R I H L Á Š K A

On line form pre odborné semináre, kurzy, školenia od C&D Services s.r.o. Trnava

20 % DOLU Z VAŠEJ SÚČASNEJ CENY ZA COLNÚ DEKLARÁCIU !!! PÁČI SA VÁM TO? KONTAKTUJTE NÁS, UŠETRÍTE PLUS ZÍSKATE + PROFESIONÁLNE PORADENSTVO A KONZULTÁCIE NON STOP + ODBORNÉ ŠKOLENIA VAŠICH PRACOVNÍKOV. A TO UŽ STOJÍ ZA TO!

Pôvod tovaru

Schvaleny hospodarsky subjektCertifikujte firmu ako tie, pre ktoré sme AEO Certifikát získali Smart Logistics AEO CertifikaciaSlovnaft AEO CertifikaciaBoge Elastmetall AEO Certifikacia cargo-partner SR AEO CertifikaciaDonghee AEO CertifikaciaZKW Krusovce AEO CeretifikaciaFM Slovenska AEO CertifikaciaFeminia Family AEO Certifikacia ZSSK Cargo Slovakia AEO Certifikacia  Hanon Systems Slovakia AEO Certifikácia

.

PILIERE COLNÉHO KONANIA 

sadzobné zatriedenie  colná hodnota  pôvod tovaruPiliere colného konania

C & D služby, s.r.o., IČO: 46450548 prešiel prísne ekonomické kritériá a získal prestížne ocenenie v podobe certifikovaného solventnosti. Toto ocenenie sa podarilo získať iba 9% podnikov na slovenský, dôveryhodný, seriózne, stabilné a splniť všetky svoje záväzky.
(Zdroj: Bisnode Slovensko s.r.o. a ekonomické správy, 02/19/2015)

C&D Services s.r.o. je zodpovedná a spoľahlivá značka. Plníme prísne ekonomické kritériá a sme držiteľom prestížneho ocenenia certifikácie solventnosti. Kritériá plní iba do 2% slovenských firiem, medzi ktoré patríme ako dôveryhodný, seriózny a stabilný obchodný partner. Patríme medzi firmy, ktoré si plnia všetky svoje záväzky (Bisnode Slovensko s.r.o., 01/2019).

C&D Services s.r.o. má pridelený Index daňovej spoľahlivosti. Miestne príslušný daňový úrad nám 7.12.2018 oznámil, že sme splnili kritériá týkajúce sa oprávnenosti na osobitné daňové režimy. Finančná správa nás zaradila medzi daňové subjekty, ktorým vzniklo oprávnenie na osobitné daňové režimy. Patríme medzi daňovo spoľahlivé subjeky, ktoré si plnia svoje daňové a odvodové povinnosti včas a riadne. 

Novinky

Zmeny AD cla z CN

18.02.2019 07:38
Opatrenie sa týka cyklamátu sodného kód TARIC 2929 90 00 10, ktoré bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ ako Oznámenie o platných antidumpingových opatreniach na dovoz cyklamátu...

Refer ceny EU/CH, zmena

18.02.2019 07:27
V súlade s článkom 5 ods. 2 protokolu č. 2 k dohode Únia a Švajčiarska konfederácia ako zmluvné strany poskytli 13. novembra 2018 spoločnému výboru domáce referenčné ceny všetkých...

Pozastavenie výhod v GSP

18.02.2019 07:14
Zoznam tried GSP uvedených v prílohe VI., pre ktoré sa colné preferencie uvedené v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 v prípade dotknutých zvýhodnených krajín podľa GSP pozastavujú...

Bionafta z Argentíny cez záväzky

18.02.2019 07:03
Pôvodný zámer EÚ zaviesť vyrovnávacie clá na dovoz bionafty z Argentíny, bol nahradený prijatím záväzkov zo strany argentínskych výrobcov a vývozov bionafty do EÚ. V rámci...

Dohoda EU-Palestína predĺženie o 3 roky

08.02.2019 06:46
ODPORÚČANIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ–OOP č. 1/2019 z 31. januára 2019, ktorým sa schvaľuje predĺženie akčného plánu EÚ a Palestínskej samosprávy [2019/223]  Európsko-stredomorská...

Zmeny v CITES

08.02.2019 06:38
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/220 zo 6. februára 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č....

Výnimka z pôvodu na ryby pre Maurícius

08.02.2019 06:14
ROZHODNUTIE VÝBORU PRE COLNÚ SPOLUPRÁCU VJA – EÚ č. 1/2019 zo 14. januára 2019 o výnimke z pravidiel pôvodu stanovených v protokole 1 Dočasnej dohody, ktorou sa ustanovuje rámec...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Blog

Elektronická komunikácia po slovensky

11.04.2019 17:56
už ako sa vraví "Na Slovensku je to tak..." ...nuž a ako teda. Tak vlastná empirická skúsenosť môjho kolegu. Najrpv bol problém, že je občanom iného členského štátu, čo na...

Koho podvody sa kryjú?

26.01.2019 18:31
Výňatok z osobitnej správy k dovozným postupom, ktorá obsahuje nedostatky v právnom rámci a neúčinné vykonávanie ovplyvňujú finančné záujmy EÚ  (podľa článku 287 ods. 4...

Ľudia z konca sveta...

20.01.2018 10:25
Utíchol silvestrovský rik a život sa pomaličky navrátil do obvyklých starostí každodenného života. Práve začiatkom roka som naštartoval auto a vybral som sa naprieč celým...

AEO / local taxes: one Union + one rules = differential treatment?

19.06.2016 19:35
    A definition of customs legislation is included in Article 5 (2) UCC. "Taxation rules" is to be understood in a broader perspective, not only those...

AEO slovak way

05.06.2016 11:53
See below for English translation of the text in Slovak.  Okrem iných vyžaduje Colný úrad Žilina ako jednu z povinných príloh k žiadosti o povolenie AEO i čestné...

Slovak e-Import (SeI)

14.04.2016 18:31
See below for English translation of the text in Slovak.  Nezadržateľne sa blíži magický dátum na ktorý sú upreté pohľady všetkých zainteresovaných hospodárskych...
1 | 2 >>