Customs and tax consulting C&D

You will get professional professional solutions for customs issues, excise duties, foreign trade and logistics. Benefits of optimization of EXTRA / INTRA Communitarian Foreign Trade and Corporate Logistics. A customs audit reveals reserves, identifies risks, optimizes the system. You gain control and effective process setup in the logistics system. Benefits of AEO status give you prestige and other benefits. You will become a reliable, proven and secure partner in the international logistics chain. Welcome the TOP companies in the EU market, get a reduced warranty for 50%, 30% up to 0%, reduce physical checks, accelerate delivery. Bonuses for you: knowledge of the environment, processes, procedures, customs regulations; we advise and provide solutions. We train staff: customs declarant course, customs seminars, excise seminars, INTRASTAT, INCOTERMS 2010. WE ARE SOLUTION FOR YOU.

Customs audit uncovered reserves. C & D Services provide a solution for you. AEO certification eliminates the risk adjusted processes, simplify customs procedures, status guarantees reliable and secure business partner. Customs issues, customs regulations, customs procedures is the domain of C & D Services. Experienced professionals willing to advise, consult, provide a solution. Rate customs broker, customs seminars, workshops for excise taxes, INTRASTAT, Incoterms 2010 and more.Customs and tax consultancy C & D
Nearest terms of seminars: 2.5. INTRASTAT-SK 2019; 7.5. Colné kontroly, kontroly po prepustení; 9.5. Kontrola exportu položiek s dvojakým použitím; 14.5. Práva a povinnosti deklaranta; 15.5. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja; 16.5. Pravidlá pôvodu-Level 3 - Dodávateľské vyhlásenia; 21.5. BREXIT & COLNÉ POSTUPY - Bratislava; 21.5. Incoterms 2010 - Trnava; 22.5. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu; 23.5. Colná problematika pre logistiku; 28.5. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika; 29.5. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov; 30.5. Schválený hospodársky subjekt - AEO Certifikácia

Dates of seminars CD Services  Current dates of seminarsRead about dates seminars CD Services

    customs, logistics and excise tax seminars

 AEO certification by CD Services 

                                     Get  AEO with us, contact us.

e-Import course Kosice, Banska Bystrica

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Customs consulting CD ServicesCustoms and tax consultingRead about Customs and tax consulting C&D Services

  customs, logistics, excise tax, main services

***Professional course customs agent***

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Customs and tax seminars C&D Services

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
C & D Services, Ltd. ID: 46450548 undergone strict economic criteria and received the prestigious award in the form of a certified solvency. This award was able to get only 9% of companies in Slovakia that are trusted, reputable, stable and fulfill all their obligations. (Source: Bisnode Slovakia Ltd. and Economic news, 19/02/2015)

News

Our web offers more

21/11/2012 08:13
As part of improving service to our klinetom serves up obah we expanded our site, which necessitated a change in the...

SAD printing on plain paper

19/11/2012 14:08
Legislative changes resulting from EU Customs rules allow SAD printing documents on plain paper and, EVS in practice...

Exemption from VAT for DE, AT

16/11/2012 12:15
Implementing Council Decision 2012/705/EU amending Decision 2009/791/ES and implementing decision 2009/1013/EU...

Exemption from VAT Lithuania

16/11/2012 12:01
Republic of Lithuania, the EU Council allowed from 1.1.2013 to 31.12.2015 on implementing Council Decision amending...

Clá na čínsku keramiku

16/11/2012 11:25
Európska Komisia uvalila dočasné opatrenie v podobe Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1072/2012 zo 14. novembra...

Núdzové preferencie pre Pakistan

16/11/2012 11:06
Núdzové autonómne obchodné preferencie pre Pakistan zavádza EÚ Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 1029/2012,...

Zmeny v Dohode o EHP

13/11/2012 09:35
V Dohode o EHP došlo k viacerýcm zmenám, ktoré sa prejavili v zmenách a doplnení príloh najmä k oblastiam veterinárne...

Výnimky z pravidiel v GSP

13/11/2012 09:33
EÚ prijala rozhodnutia o udelení výnimiek z pravidiel pôvodu pri Guatemale a Salvadore pri vývoze produktov rybolovu.
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Blog

Elektronická komunikácia po slovensky

11/04/2019 17:56
už ako sa vraví "Na Slovensku je to tak..." ...nuž a ako teda. Tak vlastná empirická skúsenosť môjho kolegu. Najrpv bol...

Koho podvody sa kryjú?

26/01/2019 18:31
Výňatok z osobitnej správy k dovozným postupom, ktorá obsahuje nedostatky v právnom rámci a neúčinné vykonávanie ovplyvňujú...

Ľudia z konca sveta...

20/01/2018 10:25
Utíchol silvestrovský rik a život sa pomaličky navrátil do obvyklých starostí každodenného života. Práve začiatkom roka som...

AEO / local taxes: one Union + one rules = differential treatment?

19/06/2016 19:35
    A definition of customs legislation is included in Article 5 (2) UCC. "Taxation rules" is to...
1 | 2 | 3 >>