Customs and tax consultancy C&D Services Trnava

You will get professional professional solutions for customs issues, excise duties, foreign trade and logistics. Benefits of optimization of EXTRA / INTRA Communitarian Foreign Trade and Corporate Logistics. A customs audit reveals reserves, identifies risks, optimizes the system. You gain control and effective process setup in the logistics system. Benefits of AEO status give you prestige and other benefits. You will become a reliable, proven and secure partner in the international logistics chain. Welcome the TOP companies in the EU market, get a reduced warranty for 50%, 30% up to 0%, reduce physical checks, accelerate delivery. Bonuses for you: knowledge of the environment, processes, procedures, customs regulations; we advise and provide solutions. We train staff: customs declarant course, customs seminars, excise seminars, INTRASTAT, INCOTERMS 2010. WE ARE SOLUTION FOR YOU.

Customs audit uncovered reserves. C & D Services provide a solution for you. AEO certification eliminates the risk adjusted processes, simplify customs procedures, status guarantees reliable and secure business partner. Customs issues, customs regulations, customs procedures is the domain of C & D Services. Experienced professionals willing to advise, consult, provide a solution. Rate customs broker, customs seminars, workshops for excise taxes, INTRASTAT, Incoterms 2010 and more.Customs and tax consultancy C & D
Nearest terms of seminars: 24.-27.9. Odborný kurz pre osoby zodpovedné za colné záležitosti

Dates of seminars CD Services  Current dates of seminarsRead about dates seminars CD Services

    customs, logistics and excise tax seminars

 AEO certification by CD Services 

 Get  AEO with us, contact us.

E-Import seminars for customs agents

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Customs consulting CD ServicesCustoms and tax consultingRead about Customs and tax consulting C&D Services

  customs, logistics, excise tax, main services

20% DOWN FROM YOUR PRICE FOR CUSTOMS DECLARATION !!! DO YOU LIKE IT? CONTACT US, SAVE PLUS YOU GET + PROFESSIONAL ADVICE AND CONSULTATION NON STOP + TRAINING OF YOUR WORKERS. This is the right solution for you.

***Professional customs agent course***

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Customs and tax seminars C&D Services

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
C&D Services s.r.o. is a responsible and reliable brand. We meet strict economic criteria and hold the prestigious Solvency Certification Award. Only 2% of Slovak companies fulfill the criteria, among which we are a trustworthy, serious and stable business partner. We are among the companies that fulfill all their obligations (Bisnode Slovensko s.r.o., 01/2019).
 
C&D Services s.r.o. has a Tax Reliability Index. The local tax authority informed us on December 7, 2018 that we met the eligibility criteria for special tax regimes. The financial report has placed us among the taxpayers entitled to special tax regimes. We are one of the taxable entities that fulfill their tax and payment obligations in a timely and orderly manner.C&D Services s.r.o. is a responsible and reliable brand. We meet strict economic criteria and hold the prestigious Solvency Certification Award. Only 2% of Slovak companies fulfill the criteria, among which we are a trustworthy, serious and stable business partner. We are among the companies that fulfill all their obligations (Bisnode Slovensko s.r.o., 01/2019).

C&D Services s.r.o. is a responsible and reliable brand. We meet strict economic criteria and hold the prestigious Solvency Certification Award. Only 2% of Slovak companies fulfill the criteria, among which we are a trustworthy, serious and stable business partner. We are among the companies that fulfill all their obligations (Bisnode Slovensko s.r.o., 01/2019).

C&D Services s.r.o. has a Tax Reliability Index. The local tax authority informed us on December 7, 2018 that we met the eligibility criteria for special tax regimes. The financial report has placed us among the taxpayers entitled to special tax regimes. We are one of the taxable entities that fulfill their tax and payment obligations in a timely and orderly manner.

News

Our web offers more

21/11/2012 08:13
As part of improving service to our klinetom serves up obah we expanded our site, which necessitated a change in the structure of the...

SAD printing on plain paper

19/11/2012 14:08
Legislative changes resulting from EU Customs rules allow SAD printing documents on plain paper and, EVS in practice this option is not...

Exemption from VAT for DE, AT

16/11/2012 12:15
Implementing Council Decision 2012/705/EU amending Decision 2009/791/ES and implementing decision 2009/1013/EU allowing Germany and...

Exemption from VAT Lithuania

16/11/2012 12:01
Republic of Lithuania, the EU Council allowed from 1.1.2013 to 31.12.2015 on implementing Council Decision amending Implementing Decision...

Clá na čínsku keramiku

16/11/2012 11:25
Európska Komisia uvalila dočasné opatrenie v podobe Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1072/2012 zo 14. novembra 2012, ktorým sa ukladá...

Núdzové preferencie pre Pakistan

16/11/2012 11:06
Núdzové autonómne obchodné preferencie pre Pakistan zavádza EÚ Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 1029/2012, ktoré majú zásadný...

Zmeny v Dohode o EHP

13/11/2012 09:35
V Dohode o EHP došlo k viacerýcm zmenám, ktoré sa prejavili v zmenách a doplnení príloh najmä k oblastiam veterinárne a fytosanitárne...

Výnimky z pravidiel v GSP

13/11/2012 09:33
EÚ prijala rozhodnutia o udelení výnimiek z pravidiel pôvodu pri Guatemale a Salvadore pri vývoze produktov rybolovu.
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Blog

Ako funguje / nefunguje elektronická komunikácia v colnom konaní na Slovensku?

10/06/2020 08:04
Na Slovensku ako jednej z posledných členských krajín Európskej únie bola zavedená ako povinná elektronická komunikácia s colnými úradmi...

Elektronická komunikácia po slovensky

11/04/2019 17:56
už ako sa vraví "Na Slovensku je to tak..." ...nuž a ako teda. Tak vlastná empirická skúsenosť môjho kolegu. Najrpv bol problém, že je...

Koho podvody sa kryjú?

26/01/2019 18:31
Výňatok z osobitnej správy k dovozným postupom, ktorá obsahuje nedostatky v právnom rámci a neúčinné vykonávanie ovplyvňujú finančné záujmy...

Ľudia z konca sveta...

20/01/2018 10:25
Utíchol silvestrovský rik a život sa pomaličky navrátil do obvyklých starostí každodenného života. Práve začiatkom roka som naštartoval...

AEO / local taxes: one Union + one rules = differential treatment?

19/06/2016 19:35
    A definition of customs legislation is included in Article 5 (2) UCC. "Taxation rules" is to be understood in a...
1 | 2 >>