Our Partners

 
1. Customs Agency - partner C&D Services pre profesionálne colné služby Profesionálne colné služby colnej deklarácie 
Micro IT - partner C&D Services pre profesionálne colné služby Dodávame riešenia pre SAP GTS                 
 
Anitram Expois - partner pre bezpecnostne plomby C&D Services Bezpečnostné plomby                                   
partner pre verejne obstaravanie C&D Services

Verejné obstarávanie a elektronická akukcia

SOPK BB partner C&D Services
 
Odborné vzdelávanie                                    
EURO BROKER - partner pre fianancie C&D Services Finančné poradenstvo                                  

Zoznam realít - partner pre novostavby C&D Services

Novostavby                                                  
Eduworld - partner C&D Services pre profesné vzdelávanie Odborné vzdelávanie                                   
TeleDom - partner C&D Services pre profesné vzdelávanie Odborné vzdelávanie