Incoterms 2020

Incoterms 2020

Pravidlá Medzinárodnej obchodnej komory Incoterms® upravujúce obchodné podmienky domáceho a medzinárodného obchodu riešia toto riziko uľahčením realizácie v rámci svetového obchodu. Odkaz na pravidlo Incoterms 2020® v zmluve o predaji tovaru jasne vymedzuje príslušné povinnosti strán týkajúce sa napríklad rizík, nákladov a opatrení pri preprave a colnom konaní, čím sa znižuje možnosť právnych komplikácií.

Incoterms 2020® tiež ponúka jednoduchšiu a zrozumiteľnejšiu prezentáciu všetkých pravidiel, ktorá obsahuje revidovaný jazykovú úpravu, rozšírené úvodné a vysvetľujúce poznámky a články usporiadané tak, aby lepšie odrážali logiku predajnej transakcie. Incoterms 2020® je tiež prvou verziou pravidiel Medzinárodnej obchodnej komory Incoterms®, ktorá obsahuje horizontálnu prezentáciu, zoskupuje všetky podobné články a umožňuje používateľom jasne vidieť rozdiely v riešení konkrétnych problémov v rámci jedenástich pravidiel Incoterms®.

Univerzálne podmienky pre všetky druhy dopravy

EXW      Ex Works / Zo závodu

FCA       Fre Carrier / Vyplatené dopravcovi

CPT       Carriage Paid To / Preprava platená do

CIP        Carriage and Insurance Paid To / Preprava a poistenie platené do

DAP       Delivered At Place / S dodaním na miesto

DPU       Delivery At Place Unloaded / S dodaním na miesto vyložené  

DDP       Delivered Duty Paid / S dodaním clo platené

Podmienky pre námornú a vnútrozemskú vodnú dopravu

FAS        Free Alongside Ship / Vyplatené k boku lode

FOB       Free On Board / Vyplatené na loď

CFR        Cost And Freight / Náklady a prerpavné

CIF         Cost Insurance And Freight / Náklady, poistné a prepravné

Čo Incoterms 2020® upravujú 

1. Pravidlá Incoterms 2020® vysvetľujú súbor jedenástich najbežnejšie používaných trojpísmenových obchodných podmienok, napr. CIF, DAP atď., ktoré odrážajú obchodné praktiky pri zmluvách o predaji a kúpe tovaru.

2. Pravidlá Incoterms 2020® opisujú:

 • Povinnosti: Kto čo robí medzi predajcom a kupujúcim, napr. ktorý organizuje prepravu a poistenie tovaru alebo kto získava prepravné doklady a vývozné alebo dovozné licencie;
 • Riziko: kde a kedy predávajúci „doručí“ tovar, inými slovami, keď riziko prechádza z predávajúceho na kupujúceho; a
 • Náklady: ktorá strana je zodpovedná za ktoré náklady, napríklad náklady na dopravu, balenie, nakladanie alebo vykladanie a náklady na bezpečnostnú kontrolu alebo na bezpečnostné opatrenia.

Pravidlá Incoterms® pokrývajú tieto oblasti v súbore desiatich článkov, očíslovaných A1 / B1 atď., v článkoch A, ktoré predstavujú povinnosti predávajúceho, a v článkoch B, ktoré predstavujú povinnosti kupujúceho. 

Čo Incoterms neupravujú 

3. Pravidlá Incoterms® nie sú samy osebe - a preto nenahrádzajú - kúpnu zmluvu. Sú navrhnuté tak, aby odrážali obchodné praktiky nie však pre konkrétny druh tovaru - a pre akýkoľvek. Môžu sa použiť rovnako pre obchod s hromadným nákladom železnej rudy, ako aj pre päť kontajnerov elektronických zariadení alebo desať paliet čerstvých kvetín prepravovaných letecky.

4. Pravidlá Incoterms® sa nezaoberajú týmito záležitosťami:

 • či vôbec existuje kúpna zmluva;
 • špecifikácie predaného tovaru;
 • čas, miesto, spôsob alebo mena pre zaplatenie ceny;
 • opravné prostriedky, ktoré možno uplatniť pri porušení kúpnej zmluvy;
 • väčšina následkov oneskorenia a iné porušenia plnenia zmluvných záväzkov;
 • účinok sankcií;
 • uvalenie ciel;
 • zákazy pri vývoze a dovoze;
 • vyššia moc alebo dopady; 
 • práva duševného vlastníctva; alebo
 • spôsob, miesto alebo zákon na riešenie sporov v prípade takéhoto porušenia.
 • spôsob, miesto alebo právo na riešenie sporov v prípade takéhoto porušenia.

A čo je najdôležitejšie, treba zdôrazniť, že pravidlá Incoterms® sa nezaoberajú prevodom majetku, práv a vlastníctva predaného tovaru.
 

Chcete vedieť viac? Príďte na odborné semináre k INCOTERMS 2020.  

Odborné semináre realizujeme prezenčne v Trnave, v Bratislave, on line na diaľku.   
Všeobecné termíny našich odborných školení nájdete na našom webe v časti https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/.
 
Prihláste sa cez ON LINE PRIHLÁŠKU na úvodnej stránke nášho webu www.cdservices.sk. 
 
Interne pre skupiny i jednotlivcov vo firme. Napíšte nám. Pošleme Vám cenovú ponuku.