Príďte na odborné semináre pre SPOTREBNÉ DANE a dozviete sa oveľa viac. 

VEREJNE  PRÍSTUPNÁ FORMA  - odborné semniáre  realizujeme v Trnave a v Bratislave.  
 
Všeobecné termíny našich odborných školení nájdete na našom webe v časti https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/.
 
INTERNÁ FORMA - pre jednotlivcov i ucelené skupiny priamo u Vás vo firme. Napíšte nám. Pošleme Vám cenovú ponuku.
 

 

Predpisy pre oblasť SPD

Právne predpisy EÚ pre oblasť spotrebných daní (EÚ) Colné predpisy EÚ od C&D Services

Zoznam právnych predpisov platných v Európskej únii p re oblasť spotrebných daní

 

 

Národné predpisy pre oblasť spotrebných daní (SR)  Zákony k spotrebným daniam od C&D Services

Zoznam právnych predpisov platných v Slovenskej republike pre obl asť spotrebných daní