Na seminároch pre spotrebné dane sa dozviete oveľa viac 

Semináre k spotrebným daniam

Verejne prístupná forma - odborné semniáre realizujeme v Trnave, Bratislave.  

 
Všeobecné termíny našich odborných školení nájdete na našom webe v časti https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/.
 

Interná forma pre jednotlivcov i skupiny priamo u Vás. Napíšte nám. Pošleme Vám cenovú ponuku.

 

 

Predpisy pre oblasť SPD

 

Právne predpisy EÚ pre oblasť spotrebných daní (EÚ) Colné predpisy EÚ od C&D Services

Zoznam právnych predpisov platných v Európskej únii p re oblasť spotrebných daní

 

 

Národné predpisy pre oblasť spotrebných daní (SR)  Zákony k spotrebným daniam od C&D Services

Zoznam právnych predpisov platných v Slovenskej republike pre obl asť spotrebných daní