Obchodné podmienky

Platné obchodné podmienky pre vzdelávanie (OPPV)

Viac tu: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/