Archív článkov

Zmeny AD cla z CN

18.02.2019 07:38
Opatrenie sa týka cyklamátu sodného kód TARIC 2929 90 00...

Refer ceny EU/CH, zmena

18.02.2019 07:27
V súlade s článkom 5 ods. 2 protokolu č. 2 k dohode Únia a...

Pozastavenie výhod v GSP

18.02.2019 07:14
Zoznam tried GSP uvedených v prílohe VI., pre ktoré sa colné...

Bionafta z Argentíny cez záväzky

18.02.2019 07:03
Pôvodný zámer EÚ zaviesť vyrovnávacie clá na dovoz bionafty...

Dohoda EU-Palestína predĺženie o 3 roky

08.02.2019 06:46
ODPORÚČANIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ–OOP č. 1/2019 z 31. januára...

Zmeny v CITES

08.02.2019 06:38
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/220 zo 6. februára 2019, ktorým sa...

Výnimka z pôvodu na ryby pre Maurícius

08.02.2019 06:14
ROZHODNUTIE VÝBORU PRE COLNÚ SPOLUPRÁCU VJA – EÚ č....

Obchod s tovarom na účely trestu smrti, mučenia, krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania

08.02.2019 05:53
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/125 zo 16....

Kvóty na hydinové mäso z CN

08.02.2019 05:45
Došlo k podpisu dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou...

Koho podvody sa kryjú?

26.01.2019 18:31
Výňatok z osobitnej správy k dovozným postupom, ktorá obsahuje...