Archív článkov

Add: "colné odbavenie"

30.04.2019 14:07
Pôvodne som neplánoval napísať článok k tejto téme, avšak to čo...

Zmeny v GATT

13.04.2019 21:08
ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/485 5. marca 2019 o uzavretí...

Vyrovnávacie clo na bionaftu z Argentíny

13.04.2019 21:04
Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/244 z...

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/216

13.04.2019 20:59
Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)...

Zmeny v smerniciach upravujúcich systém DPH a SPD v EÚ vo vzťahu k začleneniu nových území do colných a daňových území EÚ od 1.januára 2020

13.04.2019 20:51
Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia...

Zmeny Colného kódexu Únie od 1.januára 2020

13.04.2019 20:17
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/474 z 19....

Hraničné kontroly pri dovoze do EÚ

13.04.2019 20:09
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/478 zo 14. januára 2019,...

BREXIT - predĺženie lehoty zo strany EÚ

13.04.2019 19:47
ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ RADY (EÚ) 2019/476 prijaté po dohode so...

AD clo na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Číne

13.04.2019 19:41
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/464 z 21. marca 2019,...

Colné kvóty na dovoz hydiny z Thajska, Brazílie a Číny

13.04.2019 19:22
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/398 z 8. marca 2019,...