Archív článkov

FTA EÚ - Singapur

12.02.2020 17:06
Súčasťou obchodnej dohody o vytvorení Zóny voľného obchodu...

Deň D nastal, BREXIT realitou

31.01.2020 07:46
Deň D 31. január 2020 - dátum odchodu Spojeného kráľovstva z...

Publikovaná novela zákonov o SPD z elektriny, uhlia a zemného plynu a SPD z minerálneho oleja

14.11.2019 15:09
Dňa 14.11.2019 bol v Zbierke zákonov  uverejnený zákon č....

Nový colný sadzobník 2020

02.11.2019 04:10
Európska komisia zverejnila prílohu I k Nariadeniu Rady a EP č....

Dodatočné clá na tovary z EÚ pri dovoze do USA, účinné od 18.10.2019

31.10.2019 07:52
USA zaviedli zoznam hotových výrobkov na ktoré sa vzťahujú...

Revidovaná dohoda o Brexite

17.10.2019 20:18
Dnes 17.10.2019 bol zverejnený text revidovanej dohody, ktorú...

Johnson chce dohodu s EÚ

03.10.2019 22:05
Boris Johnson ako premiér Spojeného kráľovstva dňa 2.10.2019...

Novela zákona o SPD z elektriny, uhlia a zemného plynu a SPD z minerálneho oleja

02.10.2019 10:57
Národná rada Slovenskej republiky na svojej ostatnej schôdzy...

BREXIT A COLNÉ POSTUPY

27.09.2019 07:51
Blíži sa 31. október 2019, ktorý je dňom kedy by malo...

AD clo na elektródy z Číny

08.09.2019 12:11
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1267 z 26. júla 2019,...