AKTUÁLNE ODBORNÉ SEMINÁRE 2018

Hľadáte vhodný termín, iný než sú v našej ponuke, alebo máte záujem o konanie daného vzdelávania u vás vo firme, napíšte nám svoju požiadavku, navrhnite termín, miesto a vyžiadajte si cenovú ponuku k internej forme vyplňením formulára, ktorý nájdete pod tabuľkou s termínmi z našej ponuky.  V cene každého seminára je zahrnutý: študijný materiál, občerstvenie + obed (všeobecná / individuálna forma v C&D Services), osvedčenie. Ceny sú uvedené bez DPH. Obchodné podmienky pre vzdelávanie (OPPV) platné od 1.1.2017 aj pre rok 2018 nájdete TU.   

    
Dňa                                     MAREC 2018                       EUR Kde
01.03. Pôvod tovaru-dodávateľské vyhlásenia, správne vystavenie a používanie 120 € Trnava
06.03. Colné konanie pri dovoze a vývoze 120 € Trnava
07.03. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 120 € Trnava
08.03. INTRASTAT 2018 - intrakomunitárny obchod vykazovanie - NOVINKA 120 € Trnava
13.03. Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity 120 € Trnava
14.03. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja a zmeny od roku 2018 - NOVINKA 120 € Trnava
20.03. Colné právo EÚ a SR 120 € Trnava
21.03. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 120 € Trnava
22.03 Colná problematika pre logistiku 120 € Trnava
27.-29.03. Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta 450 € Trnava
Prihláste sa vyplnením a odoslaním formulára na úvodnej stránke. Ďakujeme. 
                                                 http://www.cdservices.sk/
                    Vaše otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk
 
Dňa                                           APRIL 2018                           EUR Kde
03.04. Schválený hospodársky subjekt 120 € Trnava
04.04. Distribútor, predajca a spotrebiteľ pohonných látok 120 € Trnava
05.04. INTRASTAT 2018 - intrakomunitárny obchod vykazovanie - NOVINKA 120 € Trnava
10.04. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika 120 € Trnava
11.04. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu 120 € Trnava
12.04. Preferenčný pôvod tovaru v medzínárodnom obchode 120 € Trnava
17.04. Colná hodnota a zatriedenie tovaru 120 € Trnava
18.04. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 120 € Trnava
19.04. INCOTERMS 2010 - medzinárodné dodacie doložky 120 € Trnava
24.04. Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity 120 € Trnava
25.04. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
 
120 € Trnava
26.04. Colné konanie pri dovoze a vývoze
 
120 € Trnava
Prihláste sa vyplnením a odoslaním formulára na úvodnej stránke. Ďakujeme. 
                                                http://www.cdservices.sk/
                      Vaše otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk
 
Dňa                                           MÁJ 2018                            EUR Kde
02.05. Elektronická evidencia - predaj a distribúcia SBL 120 € Trnava
03.05. INTRASTAT 2018 - intrakomunitárny obchod vykazovanie - NOVINKA 120 € Trnava
09.05. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 120 € Trnava
10.05. Kontrola exportu položiek s dvojakým použitím 120 € Trnava
15.05. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika 120 € Trnava
16.05. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 120 € Trnava
17.05. INCOTERMS 2010 - medzinárodné dodacie doložky 120 € Trnava
22.05. Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity 120 € Trnava
23.05. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu 120 € Trnava
24.05. Colná problematika pre logistiku 120 € Trnava
29.05. Colné konanie pri dovoze a vývoze 120 € Trnava
30.05. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 120 € Trnava
31.05. Dohovor CMR a nákladný list CMR 120 € Trnava
Prihláste sa vyplnením a odoslaním formulára na úvodnej stránke. Ďakujeme. 
                                                http://www.cdservices.sk/
                     Vaše otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk
 
Dňa                                           JÚN 2018                            EUR Kde
05.06. Schválený hospodársky subjekt 120 € Trnava
06.06. Distribútor, predajca a spotrebiteľ pohonných látok 120 € Trnava
07.06. INTRASTAT 2018 - intrakomunitárny obchod vykazovanie - NOVINKA 120 € Trnava
12.06. Colné konanie pri dovoze a vývoze 120 € Trnava
13.06. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 120 € Trnava
14.06. Preferenčný pôvod tovaru v medzínárodnom obchode 120 € Trnava
19.-21.06. Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta 450 € Trnava
26.06. Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity 120 € Trnava
27.06. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 120 € Trnava
28.06. Pôvod tovaru-dodávateľské vyhlásenia, správne vystavenie a používanie - NOVINKA 120 € Trnava
Prihláste sa vyplnením a odoslaním formulára na úvodnej stránke. Ďakujeme. 
                                                http://www.cdservices.sk/
                     Vaše otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk

 

Cenová ponuka k internému semináru

Žiadam o zaslanie nezáväznej cenovej ponuky ku konaniu interného seminára. Vyplňte všetky údaje.