AKTUÁLNE ODBORNÉ SEMINÁRE 2017

Nevyhovujú Vám vyhlásené termíny, vyžiadajte si cenovú ponuku k internej forme - vyplňte formulár, ktorý nájdete pod tabuľkou s termínmi.  V cene každého seminára je zahrnutý: študijný materiál, občerstvenie + obed (všeobecná / individuálna forma v C&D Services), osvedčenie. Ceny sú uvedené bez DPH. Obchodné podmienky pre vzdelávanie (OPPV) platné od 1.1.2017 pre rok 2017 nájdete TU.   

           Prihláste sa vyplnením a odoslaním formulára na úvodnej stránke. Ďakujeme. 
                                                http://www.cdservices.sk/
                     Vaše otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk
Dňa                                     OKTÓBER                       EUR Kde
03.10. Colné konanie pri dovoze a vývoze 120 € Trnava
04.10. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu 120 € Trnava
05.10.  Colné predpisy 2017 v praxi  120 € Trnava
09.10. Dodávateľské vyhlásenia a ich použitie pri pôvode tovaru 120 € Trnava
10.10. Práva a povinnosti deklaranta 120 € Trnava
11.10. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 120 € Trnava
17.10. Colná hodnota a zatriedenie tovaru 120 € Trnava
18.10. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 120 € Trnava
19.10. Dohovor CMR a nákladný list CMR 120 € Trnava
23.10. INCOTERMS 2010 - medzinárodné dodacie doložky 120 € Trnava
24.10. Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika 120 € Trnava
25.10. Elektronická evidencia - predaj a distribúcia SBL 120 € Trnava
26.10. Preferenčný pôvod tovaru v medzínárodnom obchode
preložené konanie na nový termín 29.11.2017
120 € Trnava
31.10. Schválený hospodársky subjekt 120 € Trnava
  Prihláste sa vyplnením a odoslaním formulára na úvodnej stránke. Ďakujeme. 
                                                http://www.cdservices.sk/
                      Vaše otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk
Dňa                             NOVEMBER                       EUR Kde
07.11. Colná problematika pre logistiku 120 € Trnava
08.11. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 120 € Trnava
09.11. Colné konanie pri dovoze a vývoze 120 € Trnava
14.11. Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity 120 € Trnava
15.11. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 120 € Trnava
16.11. INTRASTAT 2017 - vykazovanie intrakomunitárneho obchodu 120 € Trnava
21.11. Colné delikty a prevencia 120 € Trnava
22.11. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 120 € Trnava
23.11. Colnotarifné zatriedenie a pôvod tovaru 120 € Trnava
28.11. Colné právo EÚ a SR (po 1.05.2016) 120 € Trnava
29.11. Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode
termín konania preložený z 26.10.2017
120 € Trnava
29.11. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu 120 € Trnava
30.11. e-Dovoz, elektronické colné konanie pri dovoze  120 € Trnava

     Prihláste sa vyplnením a odoslaním formulára na úvodnej stránke. Ďakujeme. 

                                               http://www.cdservices.sk/
                   Vaše otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk
Dňa                            DECEMBER                       EUR Kde
05.12. Práva a povinnosti deklaranta 120 € Trnava
06.12.  Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja a zmeny od roku 2018  120 € Trnava
07.12. INTRASTAT 2017 - vykazovanie intrakomunitárneho obchodu 120 € Trnava
12.-14.12. Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta 450 € Trnava
19.12. INCOTERMS 2010-doložky v medzinárodnom obchode 120 € Trnava
20.12. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 120 € Trnava
21.12. Dodávateľské vyhlásenia a ich použitie pri pôvode tovaru  120 € Trnava
  Prihláste sa vyplnením a odoslaním formulára na úvodnej stránke. Ďakujeme. 
                                                 http://www.cdservices.sk/
                    Vaše otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk
 

Cenová ponuka k internému semináru

Žiadam o zaslanie nezáväznej cenovej ponuky ku konaniu interného seminára. Týmto udeľujem súhlas k spracovaniu osobných údajov a zasielaniu informácii. Vyplňte všetky údaje.